top of page
  • sokwoj1

MIASTO POMOŻE POZBYĆ SIĘ AZBESTU. WNIOSKI TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA (4 WRZEŚNIA 2021)Można liczyć na 100 proc. kosztów ich demontażu lub odbioru.


Dziś wiadomo, że niegdyś popularne w budownictwie wyroby azbestowe, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. Właśnie rozpoczął się drugi nabór wniosków do miejskiego programu "AZBEST". W jego ramach można uzyskać nawet całkowity zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających ten rakotwórczy materiał.


W związku z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" miasto finansuje: - demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub - zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w trybie przetargu i poniesie 100 proc. kosztów wykonania tej usługi. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - informują miejscy urzędnicy.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 r. Dokumenty wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Decyduje kolejność zgłoszeń - dodają.


Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć można tutaj. Informacje udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 5017, 61 878 4053 (sekretariat), mail: azbest@um.poznan.pl.


Autor: j

[ze strony internetowej epoznan]

Commenti


bottom of page