top of page
  • sokwoj1

MIESZKAŃCY PRZELEWAJĄ PIENIĄDZE ZA ŚMIECI NA ZŁY RACHUNEK. JAK JE ODZYSKAĆ? (23 STYCZNIA 2022)Wpłaty trafiają na konto GOAP-u.


Jak już wielokrotnie informowaliśmy, od 1 stycznia 2022 roku to miasto nadzoruje odbiór odpadów od mieszkańców.

Tym samym przestało być członkiem Związku Międzygminnego GOAP. Teraz to miasto będzie odpowiedzialne za odbiór odpadów, a to wiąże się z przejęciem wielu kompetencji w tym zakresie. Kluczową sprawą było między innymi przyjęcie deklaracji śmieciowych od mieszkańców. Sporo jest pomyłek. Do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP napływają również głosy mieszkańców, którzy omyłkowo dokonali wpłaty za odpady na rzecz Związku Międzygminnego GOAP. Tego rodzaju pomyłka nie zwalnia z dopełnienia obowiązku płatności wobec Miasta Poznania. W takim przypadku kwotę wynikającą z deklaracji należy wpłacić na indywidualny nr konta, przesłany przez Urząd Miasta Poznania lub w przypadku jego braku na ogólny nr konta - informują miejscy urzędnicy.


Dla mnie to jest bardzo istotne, żebyście Państwo - mieszkańcy gmin, którzy wcześniej płacili do związku międzygminnego - żebyście sprawdzili, czy na pewno te pieniądze są kierowane do właściwego urzędu miasta i gminy. Po pierwsze nie będziecie Państwo czekali na zwrot pieniędzy, a po drugie my nie będziemy musieli wykonać tych kilka tysięcy czynności sprawdzających- mówił niedawno dziennikarzom Radia Poznań Andrzej Springer, dyrektor GOAP-u i apeluje, by mieszkańcy sprawdzili, czy nie mają nadal ustawionych automatycznych przelewów.


Z wnioskiem o zwrot kwoty błędnie przesłanej na konto ZM GOAP należy zwrócić się do związku, wskazując swoje dane kontaktowe (PESEL, nr konta do dokonania zwrotu oraz opis zaistniałej sytuacji i powód dokonania błędnej wpłaty). Pismo należy wysłać na adres: ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań - podpowiadają miejscy urzędnicy.


Pracownicy urzędu miasta proszą, aby w celu uniknięcia dodatkowych opłat związanych z ewentualnym powstaniem odsetek czy wysłaniem upomnień, dokonywać wpłaty za styczeń 2022 r. na właściwy numer rachunku. Jednocześnie informują, że urząd nie jest uprawniony do wnioskowania w imieniu klientów o zwrot błędnie wpłaconej należności, ani nie odpowiada za termin zwrotu błędnie przesłanej kwoty na konto ZM GOAP.


W przypadku pytań do ZM GOAP należy kontaktować się ze związkiem: pod numerem telefonu: 61 646 22 22 lub adresem e-mail: bok@goap.org.pl


Urzędnicy, zanim dokonają zwrotu, muszą sprawdzić, czy wcześniej ktoś nie miał zaległości. Dopiero wtedy wypłata jest możliwa, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Wszelkie informacje na temat zmian w gospodarce odpadami można znaleźć tutaj.


Autor: j

[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page