top of page
  • sokwoj1

PLANOWANE INWESTYCJE NA TERENIE RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE W 2016 ROKU (styczeń-marzec 2016)


W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Osiedla Grunwald Południe z kierownictwem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu i pracownikami Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania w sprawie ustalenia zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych Rady Osiedla, w ramach środków celowych, środków własnych (zadania powierzone) na remonty chodników oraz środków przeznaczonych na budowę, modernizację i oświetlenie dróg lokalnych, aby mogły zostać zrealizowane w ramach zadań jednorocznych do końca 2016 roku.

Po wstępnej analizie możliwości i potrzeb w trakcie spotkania zaproponowano:

w ramach środków celowych:

· remont chodnika w pasie drogowym ul. Marszałkowskiej, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podstolińskiej, po stronie wschodniej (należy podnieść niweletę w celu poprawy odwodnienia oraz ochrony drzew.

· remont chodnika w pasie drogowym ul. Drzewieckiego, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kasztelańskiej, po obu stronach.

· remont chodnika w pasie drogowym ul. Kasztelańskiej, od ul. Bułgarskiej do ul. Trybunalskiej, po obu stronach

· remont chodnika w pasie drogowym ul. Trybunalskiej, od ul. Kasztelańskiej do ul. Miecznikowskiej, po stronie zachodniej wraz z wejściem do szkoły, w granicach pasa drogowego.

· remont nawierzchni jezdni ul. Kłuszyńskiej, na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Raszyńskiej.

· remont chodnika w pasie drogowym ul. Ściegiennego, na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Grunwaldzkiej, po stronie południowo-zachodniej. Rada Osiedla wystąpi z pismem o wykonanie nawierzchni na wszystkich ww. remontowanych chodnikach z kostki betonowej.

w ramach środków własnych:

· wykonanie projektu przebudowy ulicy Rycerskiej, na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Marcelińskiej. W związku z planowaną lokalizacją kontrapasu w ul. Rycerskiej, zadanie to należy skoordynować zarówno w zakresie terminów i zakresu realizacji z planowaną budową DDR w ul. Grunwaldzkiej, po obu stronach, na odcinku od ronda Skubiszewskiego do skrzyżowania z ul. Bukowską i Roosevelta oraz połączenie z okolicznymi obszarami.

· wykonanie projektów wyznaczenia miejsc parkingowych na jezdni w pasach drogowych ul. Słonecznej, na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Grunwaldzkiej, po obu stronach.

W pierwszym etapie zostanie wykonana koncepcja, która będzie stanowiła podstawę do oceny możliwości wprowadzenia takich rozwiązań przez ZDM i MIR.

Wszystkie deklaracje i ustalenia muszą zostać podjęte w formie Uchwały Rady Osiedla.

Jacek Sobczak

przewodniczący Zarządu Rady Osiedla

Grunwald Południe


[Informator Osiedlowy nr 75]

תגובות


bottom of page