top of page
  • sokwoj1

PROBLEMY Z WYWOZEM ŚMIECI W POZNANIU? GDZIE ZADAĆ PYTANIE I ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ? (5 LUTEGO 2022)Wydział Gospodarki Komunalnej UMP podpowiada, jak najlepiej przekazać do urzędu reklamacje i zapytania dotyczące poznańskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Zgłoszenia należy kierować na jeden z poniższych adresów mailowych: - odpady@um.poznan.pl - w zakresie deklaracji i realizacji odbioru odpadów (harmonogram, brak odbioru odpadów, podstawienie pojemnika, wspólne MGO) - bokpodatki@um.poznan.pl - w zakresie płatności (przeksięgowanie wpłat, upomnienia itp.)


Zgłoszenie przekazać można także telefonicznie dzwoniąc na infolinię Poznań Kontakt pod numer: 61 646 33 44.


W przypadku wiadomości elektronicznej temacie maila należy wpisać powód zgłoszenia: np. deklaracja, brak odbioru odpadów, wymiana pojemnika, płatności itp., natomiast w treści maila, należy opisać sytuację, której dotyczy zgłoszenie oraz podać następujące dane: - imię i nazwisko/nazwa podmiotu, na którą została złożona deklaracja za odpady, - nr klienta i PESEL/NIP, - numer telefonu do kontaktu (jest on przetwarzany jedynie w celu rozwiązania zgłoszenia), - jeśli przesłane zgłoszenie dotyczyć będzie braku odbioru odpadów, należy dodać informację na temat: adresu nieruchomości, na której nie odebrano odpadów; frakcji odpadów, której dotyczy zgłoszenie (np. odpady zmieszane, bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe, drzewka świąteczne); daty zdarzenia (czas nieodebrania odpadów).


Jeżeli mieszkańcy chcą uzyskać telefonicznie lub mailowo informacje o danych zgromadzonych na swoim koncie (np. stanie płatności) potrzebny będzie numer klienta i pesel. Jest to niezbędne, aby zweryfikować, czy zainteresowana osoba jest upoważniona do takich czynności - informują miejscy urzędnicy.


Autor: j


[ze strony internetowej epoznan]

Comentários


bottom of page