top of page
  • sokwoj1

PRZED OFICJALNYM OTWARCIEM PARKU RASZYŃSKIEGO (lipiec-sierpień 2008r.)

Zaktualizowano: 11 maj 2021

Rada Osiedla Kopernika – Raszyn I kadencji podjęła pod koniec roku 2002 starania o rewaloryzację Parku Raszyńskiego.

W poprzednim numerze naszego „Informatora Osiedlowego” pisaliśmy jak przebiegała realizacja tego pomysłu.

Obecnie dobiegają końca prace zaplanowane na bieżący rok. Są wszystkie ławki, lampy i część koszy. Pisząc „wszystkie” myślimy o tym co zrealizowali wykonawcy. Z przykrością należy stwierdzić, że już zginęło 5 lamp i cztery ławki, z których dwie odzyskano – były wrzucone do fosy Fortu VIIIA. Jak zapowiadaliśmy wcześniej, zakończona została budowa mniejszego boiska, z którego mogą korzystać również deskorolkowcy. Zwiększy to ich bezpieczeństwo, gdyż nie ma tu ruchu samochodów. Również zakończono plac zabaw dla dzieci z ławkami dla opiekunów. Jest też skończona powiększona scena i siedziska dla widzów.

Nasadzona została cała zaplanowana w projekcie zieleń, ale i tutaj trzeba było uzupełniać to co ukradziono albo po prostu powyrywano i zniszczono.

Nie zostanie jednak zrealizowana budowa dużego boiska ze względu na brak funduszy. Spodziewamy się tę sprawę zakończyć w następnym roku.

Wspomnieć należy również o wykonanym przez Zarząd Dróg Miejskich chodniku na części ulicy Rembertowskiej, za co serdecznie dziękujemy.

Kolejnym zadaniem staje się sprawa zagospodarowania Fortu VIIIA, o czym piszemy w innym artykule.

Pisząc o Parku Raszyńskim, informujemy naszych Mieszkańców, że według posiadanych przez nas informacji, na przełomie września i października, w ramach obchodu Międzynarodowego Roku Klimatu, nasz park będzie uroczyście, w obecności Gości z zagranicy, otwarty przez Pana Prezydenta Ryszarda Grobelnego. Równocześnie zamierzamy nadać Parkowi imię znanego i szanowanego na naszym terenie, wieloletniego Proboszcza Parafii Św. Krzyża – Księdza Kanonika Józefa Jasińskiego. Sprawa ta jest w trakcie załatwiania. Rada Osiedla Kopernika – Raszyn ma w tej sprawie poparcie mieszkańców – była to przecież inicjatywa Mieszkańców, Proboszczów ościennych Parafii, a także Kurii Metropolitalnej.

Na koniec przykra sprawa. Mieszkańcy często w rozmowach stwierdzają, że Park jest bardzo ładny i funkcjonalny, ale można by postawić np. więcej koszy na śmieci, tu i ówdzie postawić jeszcze parę ławek, nasadzić trochę więcej zieleni. Zgadzamy się z tymi sugestiami. Musimy jednak pamiętać, że straty ponoszone przez Zarząd Zieleni Miejskiej wynikające z konieczności uzupełniania tego co skradziono lub zniszczono, pozwalają działać tylko w ramach posiadanych środków. Zamiast stawiać nowe np. ławki, trzeba naprawiać już stojące, lub sadzić zieleń tam gdzie została zniszczona. Pamiętać należy też, że „summa summarum” płacimy za to wszystko my wszyscy, gdyż idzie to z naszych podatków. Niestety złodziei i wandalów nic to nie obchodzi.

Prosimy więc Mieszkańców jeszcze raz, jeśli zobaczą, że ktoś niszczy park, aby dzwonili na anonimowe, alarmowe numery Policji lub Straży Miejskiej.

Henryk Marciniak

Jerzy Mencel


[Informator Osiedlowy nr 30]

Comments


bottom of page