top of page
  • sokwoj1

„SPOTKANIE WŚRÓD ZWIERZĄT I ROŚLIN W SP NR 90” (lipiec-sierpień 2008r.)

Zaktualizowano: 11 maj 2021

W dniu 14 maja 2008 roku w SP nr 90 odbył się Finał III Konkursu Ekologicznego dla klas III – pod hasłem: „Wśród zwierząt i roślin”. Z zaproszonych dziewięciu szkół swoich reprezentantów wystawiło sześć szkół. Trzyosobowe zespoły rozwiązywały jedenaście zadań teoretycznych i trzy zadania praktyczne. Całość dotyczyła znajomości roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia, a także umiejętności rozpoznawania składników roślin. Zadania były bardzo atrakcyjne i interesujące, zróżnicowane w formach, aczkolwiek wymagające wiedzy pozaprogramowej. Wszystkie drużyny poradziły sobie świetnie. Najwięcej emocji i zachwytu wzbudziły zadania praktyczne. Samodzielne przeprowadzenie doświadczeń zmierzających do określenia odczynu danych substancji, szukanie skrobi, czy też budowa paśnika sprawiły dzieciom ogromną frajdę. Podobały się także zadania związane z roślinami chronionymi (memo), tribond zwierzęcy, a także rozpoznawanie ptasich głosów.

W skład komisji oceniającej weszli: pani Katarzyna Skrzypczak – doradca metodyczny nauczania zintegrowanego, pani Joanna Antonowicz – nauczyciel przyrody, pan Henryk Marciniak – przewodniczący Zarządu Osiedla Kopernika – Raszyn, pan Jerzy Mencel – przewodniczący Rady Osiedla Kopernika – Raszyn oraz pan Rafał Jędrzejczak – pełnomocnik Zarządu ds. Administracyjno – Handlowych firmy „Remondis Sanitech”, a także – przyjaciel szkoły. Przewodniczącą jury była p. Romana Appelt – dyrektor SP nr 90. Członkowie komisji wykazali się wyjątkową aktywnością – oceniali pracę poszczególnych zespołów – również w czasie realizacji zadań.

Kolejne miejsca szkół i zdobyte przez nie punkty:

I miejsce – SP nr 90 – 68,0 p. Paweł Cech, Mikołaj Szmyt, Michalina Urbańska

II miejsce – SP nr 58 – 64,5 p. Maciej Kycler, Aleksander Kiryk, Bartłomiej Smolski

III miesjsce – SSP nr 1 – 64,0 p. Aleksandra Adamczyk, Weronika Wrembel, Jakub Zieliński

IV miejsce – SP nr 78 – 56,5 p. Emilia Doda, Jakub Doda, Justyna Lisiecka

V miejsce – SP nr 88 – 56,0 p. Dominika Rafałowicz, Klaudia Matuszewska, Filip Kwaśniewski

VI miejsce – SP nr 7 – 51,5 p. Zuzanna Świętek, Kinga Szymańska, Weronika Podgórna

Nagrody książkowe (albumy) oraz statuetki dla pierwszych trzech laureatów ufundowała Rada Osiedla Kopernika – Raszyn – główny i stały sponsor konkursów dzielnicowych. Pozostałe nagrody dla wszystkich uczestników imprezy zostały ufundowane przez firmę „Remondis Sanitech”, przez grupę fundatorów reprezentowanych przez przyjaciela szkoły p. Paulinę Chałupkę oraz nauczyciela z SP nr 90 p. Małgorzatę Wolińską i panie bibliotekarki z SP nr 90. Były to plecaki, czapki, książki, kalkulatory, notesy, długopisy, ołówki i różnego rodzaju gadżety. Słodki poczęstunek oraz dyplomy ufundowali organizatorzy. W przerwie konkursu wszyscy mogli obejrzeć inscenizację pt. „Smocza jama” w wykonaniu klasy II d pod kierunkiem p. Małgorzaty Wolińskiej.

Konkurs przygotowały i zrealizowały nauczycielki nauczania zintegrowanego – Danuta Gawron i Ewa Leśniczak.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie nie tylko wykazali się wiedzą, ale również – umiejętnością pracy w zespole i – niezwykłą życzliwością dla siebie i rówieśników z innych szkół. Stworzyło to atmosferę wzorowej rywalizacji i wspaniałego spotkania trzecioklasistów – tych, którzy kochają przyrodę!

Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do realizacji tej edukacyjnej imprezy!

Danuta Gawron


[Informator Osiedlowy nr 30]

Comments


bottom of page