top of page
  • sokwoj1

WYBORY DO RAD OSIEDLI (marzec-kwiecień 2011)

Zaktualizowano: 12 maj 2021

Po dokonaniu reformy od 1 stycznia 2011, w dniu 20 marca. odbyły się wybory do wszystkich Rad Osiedli Miasta Poznania. O reformie i planowanych wyborach pisaliśmy w dwóch poprzednich numerach Informatora Osiedlowego. Reforma wprowadziła wiele zmian, przede wszystkim zmniejszyła się ilość Rad Osiedli w Poznaniu z 69 do 42.

Nowe Rady zmieniły granice, zwiększyły się uprawnienia, środki finansowe jak również nazwa osiedla. W obecnym numerze naszego Informatora Osiedlowego podajemy wyniki wyborów na terenie Rady Osiedla Grunwald-Południe [dawniej Kopernika-Raszyn]. Mieszkańców osiedla uprawnionych do udziału w głosowaniu było 21,668 a do głosowania poszło 1,656 osób co stanowi 7,64%. Jest

to więcej niż w poprzednich wyborach, ale jednak świadczy o małym zainteresowaniu sprawami osiedla. Rada Osiedla zgodnie ze statutem liczy 21 radnych. Do władz osiedla kandydowały 54 osoby.

W wyniku wyborów do Rady Osiedla Grunwald-Południe wybrani zostali:


1 Antkowiak Ewa Teresa

2 Barełkowski Maciej Marian

3 Hasińska Elżbieta Teresa

4 Jarniewska Ewa

5 Krynicki Ryszard

6 Kwiatek Agnieszka

7 Sobczak Jacek Ryszard

8 Machocka Małgorzata Katarzyna

9 Mencel Jerzy Piotr

10 Olebiński Jan Franciszek

11 Piaskowska-Nowak Elżbieta Maria

12 Polarczyk Mariusz

13 Preiss Mirosław Kazimierz

14 Ratajczak Roman Zygmunt

15 Siwa Zbigniew Wojciech

16 Sokołowski Wojciech Tadeusz

17 Lasik Piotr Józef

l8 Stachowiak Tomasz Jan

19 Sztor Mariusz Piotr

20 Wieczorek Maria Teresa

21 Wudarski Tomasz Adam


Spośród wybranych już rezygnacje na piśmie złożył radny Siwa Zbigniew Franciszek. O wynikach pierwszych posiedzeń Rady Osiedla Grunwald-Południe i ukonstytuowaniu się Rady i Zarządu poinformujemy w następnym numerze.


Henryk Marciniak


[Informator Osiedlowy nr 46]

Comments


bottom of page