• sokwoj1

XIX SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE


29 września 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XIX sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zabudowy działek przy ul. Grunwaldzkiej.

5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie granic Osiedla Grunwald Południe.

6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

7. Komunikaty i oświadczenia.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

27 lipca 2022 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXVII sesja Rady Osiedla Grunwald Południe. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 2.

30 marca 2022 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXIV sesja Rady Osiedla Grunwald Południe. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 2. Wy

8 grudnia 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXI sesja Rady Osiedla Grunwald Południe. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 2. Wystąpie