top of page
  • sokwoj1

XIX SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE


29 września 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XIX sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zabudowy działek przy ul. Grunwaldzkiej.

5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie granic Osiedla Grunwald Południe.

6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

7. Komunikaty i oświadczenia.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

Comments


bottom of page