top of page
  • sokwoj1

XVII SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

Zaktualizowano: 6 sie 2021

11 sierpnia 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XVII sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2022 r.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców na lata 2022-2024.

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego zbycia przez Miasto nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Promienistej.

7. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2022 r.

8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

9. Komunikaty i oświadczenia.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Comments


bottom of page