top of page
  • sokwoj1

XVIII SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

25 sierpnia 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XVIII sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok.

5. Komunikaty i oświadczenia.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Opmerkingen


bottom of page