top of page
  • sokwoj1

XXXI SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE25 stycznia 2023 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXXI sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania sesji Rady Osiedla.

5. Omówienie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów osiedla.

7. Omówienie propozycji do wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o udział w programie "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" na 2023 rok.

8. Omówienie projektu Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania w części dotyczącej Osiedla Grunwald Południe.

9. Komunikaty i oświadczenia.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji.


Dołącz do spotkania Zoom:

Comments


bottom of page