top of page
  • sokwoj1

XXXIV SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE31 maja 2023 r. o godzinie 17:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXXIV sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie zmiany lokalizacji boiska w Parku Heweliusza.

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wprowadzonych rozwiązań z zakresu czasowej organizacji ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego.

6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania priorytetów prac planistycznych dla obszaru ograniczonego ulicami: Grunwaldzką, Obozową, Promienistą, Grochowską, Pogodną, Palacza, Promienistą, Ściegiennego, Taczanowskiego, Jugosłowiańską, Grunwaldzką, Palacza, Słoneczną i Sowińskiego w Poznaniu.

8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Kasztelańskiej.

9. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie petycji mieszkańców o wstrzymanie zmian w organizacji ruchu na ulicy Słonecznej.

10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ochrony drzew na ulicy Grochowskiej przy tworzeniu koncepcji planowanej trasy tramwajowej, w uzupełnieniu uchwały z 5 kwietnia 2023 r.

11. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji w zakresie realizacji zadania „Osiedlowa integracja w ogrodzie społecznym” w obszarze „Organizacja wydarzeń kulturalnych na Osiedlu w postaci np. koncertów, spotkań”, na terenie Osiedla Grunwald Południe.

12. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

13. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania sesji Rady Osiedla.

14. Komunikaty i oświadczenia.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

Dołącz do spotkania Zoom:Comments


bottom of page