top of page
  • sokwoj1

ZMIANA DYREKTORA W GIMNAZJUM NR 54 (listopad-grudzień 2008 r.)

Zaktualizowano: 12 maj 2021

Pani Dyrektor Hanna Turek – Borucka jest nauczycielem z ogromnym doświadczeniem zawodowym, zarówno w pracy dydaktycznej jak i wychowawczej.

Ukończyła wydział historyczny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Studia Podyplomowe „Edukacja poprzezprzedmiotowa. Całościowe uczenie się”. Przez cały okres pracy podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach i seminariach.

Na początku swojej kariery zawodowej pracowała jako nauczyciel oddziału przedszkolnego, następnie w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu ucząc historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Od 2002 roku została wicedyrektorem Gimnazjum nr 54 w Poznaniu. Dzięki kreatywnemu i konstruktywnemu podejściu do pracy oraz wiedzy o szkole, jej potrzebach i znajomości środowiska, sprawnie i z rozmachem pełniła swoją funkcję.

Została wyróżniona licznymi nagrodami Dyrektora Szkoły oraz Inspektora Oświaty i Wychowania.

W marcu podjęła się kolejnego wyzwania, wygrywając konkurs na dyrektora Gimnazjum nr 54. Dziś kontynuuje wcześniej przyjęte założenia, usprawnia działalność placówki, aby uczniowie, nauczyciele i rodzice stanowili wspólnotę opartą na właściwych relacjach, która sprawnie funkcjonuje w środowisku, dobrze współpracuje z Władzami Oświatowymi i placówkami wspierającymi działalność szkoły.

Pani Dyrektor Hanna Turek – Borucka jest ceniona i lubiana wśród uczniów i nauczycieli, całym sercem jest zaangażowana w swoją pracę.


Pani mgr Krystyna Matuszewska od stycznia 2008 roku jest już na emeryturze. Przez ponad 5 lat pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum nr 54 w Poznaniu przy ulicy Newtona.

Zanim objęła to stanowisko, Jej droga zawodowa kształtowała się szczególnie wyróżniająco.

Najpierw była zatrudniona w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 1.09 1975 do 31.08 1981) jako nauczycielka fizyki. Następnie zaczęła pracę w szkole Podstawowej nr 7 (od 1.09.1981 do 31.08.1984) również jako nauczycielka fizyki. Duży profesjonalizm sprawił, że od 1.09.1984 została powołana na stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu. Funkcję tę pełniła do 31.08.2002, gdyż od nowego roku szkolnego tj. od 1.09.2002 została mianowana na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 54 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Imię to zostało nadane szkole właśnie z inicjatywy pani Krystyny Matuszewskiej.

Pani Dyrektor nawiązała kontakty ze szkołami w Berlinie i w Bredzie w Holandii. Współpracowała też z szeregiem organizacji, które wspierały szkołę w jej funkcjonowaniu.

Dała się poznać jako ceniony pedagog i wychowawca młodzieży. Była osobą otwartą na potrzeby dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wspierała akcję charytatywną i wolontariat, który działał na terenie gimnazjum.

Była wielkim przyjacielem sportu. Podczas jej urzędowania gimnazjum stało się szkołą z oddziałami sportowymi. Aktywna współpraca w dziedzinie sportu została nawiązana z Radą Osiedla Kopernika – Raszyn.

Pani dyrektor Krystyna Matuszewska w czasie 33-letniej pracy pedagogicznej była wielokrotnie wyróżniana nagrodami resortowymi i państwowymi.


Przewodniczący Rady Osiedla Kopernika-Raszyn

Jerzy Mencel


[Informator Osiedlowy nr 32]

Comments


bottom of page