top of page
  • sokwoj1

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (23 X - 2 XI 2021)

Zaktualizowano: 1 lis 2021Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu, które mają za zadanie ułatwić dojazdy w rejon cmentarzy oraz poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców w czasie szczególnie intensywnego ruchu. Część zmian przy największych nekropoliach zostanie wprowadzona już w ten weekend (23-24.10), a pozostałe zmiany, wprowadzane od piątku 29 października, potrwają nawet do wtorku 2 listopada włącznie.


Przez cały okres od 23 października do 2 listopada na ul. Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego, Ściegiennego, Szpitalnej, Nowina, Cmentarnej, Owczej i Grunwaldzkiej (w rejonie Cmentarza Junikowskiego) oraz na odcinku ul. Lutyckiej (od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej) obowiązywać będą ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h.


Na ul. Lutyckiej po stronie cmentarza (od ul. Szczawnickiej do ul. Dojazd) oraz na ul. Szczawnickiej przy cmentarzu dostępne będą miejsca postojowe dla samochodów.

Z kolei na ul. Warszawskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych.

Weekend 23-24.10

Ul. Warszawska będzie w weekend 23-24 października zwężona w kierunku miasta do jednej jezdni, by w pasie rozdziału od stacji paliw do Mogileńskiej umożliwić parkowanie.

Na ul. Gnieźnieńskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych.


Na ul. Arciszewskiego (w stronę ul. Ściegiennego) wprowadzony będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, na odcinku od ul. Palacza do ul. Ściegiennego ruch w obu kierunkach odbywać się będzie jednym pasem, a po środku ulicy na tym odcinku wyznaczone będą miejsca postojowe.


Na ul. Lutyckiej (na odcinku od ul. Podolańskiej do ronda Obornickiego) obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych.


Ponadto w przypadku intensywnego ruchu w rejonie cmentarza na Junikowie policja może wprowadzić ruch jednokierunkowy na ulicach Cmentarnej i Owczej (w stronę Złotowskiej).

Weekend 29.10-2.11

Na Junikowie ul. Chryzantemowa będzie jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej (przy czym początkowy odcinek od strony ul. Malwowej będzie dwukierunkowy).

Ul. Cmentarna i Owcza będą jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej w dniach 30.10-1.11 (z możliwością utrzymania zmian przez policję także 2.11).

Ponadto w dniu 1.11 ul. Złotowska będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej, a ul. Wieruszowska - od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej.


Na Miłostowie ul. Warszawska od 30.10 do 1.11 będzie zwężona do jednego pasa w obu kierunkach w celu umożliwienia parkowania na lewych pasach od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek. Na wniosek policji zmiany te mogą zostać wprowadzone już w piątek 29.10.


Przez cały weekend przy wjeździe na cmentarz od ul. Warszawskiej obowiązywać będą ograniczenia ruchu pojazdów i parkowania oraz wyznaczony będzie parking "kiss & ride". Przy wejściu na cmentarz w dzień czynne będzie przejście dla pieszych przez obie jezdnie.


We wtorek 2.11 nadal zwężona będzie jezdnia ul. Warszawskiej w stronę miasta i możliwe będzie parkowanie w pasie rozdziału od stacji paliw do ul. Mogileńskiej. Zamknięte natomiast zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przy wejściu na cmentarz.


Ul. Gnieźnieńska w dniach 30-31.10 będzie jednokierunkowa od zakładów "Nivea" do ul. Bałtyckiej, a w 1.11 - jednokierunkowa na całym odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej.

Na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej dostępne będą miejsca parkingowe: w sobotę i niedzielę - od "Nivea" do ul. Bałtyckiej, a w poniedziałek 1.11 - od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej.


Na Górczynie na ul. Arciszewskiego od 30.10 do 2.11 obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego. Jezdnia ul. Arciszewskiego na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego (jedynie 2.11 - od ul. Palacza do ul. Ściegiennego) będzie zwężona do jednego pasa w celu umożliwienia parkowania w pasie rozdziału.


Miejsca postojowe przy cmentarzu dostępne będą tylko dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast przy wejściu na cmentarz funkcjonować będzie parking "kiss & ride".

Ponadto 1.11 ul. Kordeckiego będzie jednokierunkowa od ul. Albańskiej do ul. Węglowej.


Na ul. Morasko na wysokości cmentarza w dniach 29.10-2.11 obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a na poboczu dopuszczone będzie parkowanie.


Ul. Wiśniowa będzie od 30.10 do 1.11 jednokierunkowa od ul. Bluszczowej do Wspólnej.


Ulice św. Antoniego i Minikowo będą jednokierunkowe od ul. Książęcej do ronda Minikowo (30 i 31.10 w godz. od 8:00 do ok. 17:00, a w dniu 1.11 w godz. od 5:00 do 18:00). Dzięki temu na lewym pasie obu powyższych ulic możliwe będzie wówczas parkowanie.


Przy ul. Nowina przed wejściem na cmentarz wyznaczony będzie od 30.10 do 1.11 parking "kiss & ride"; nie będzie możliwości parkowania w rejonie skrzyżowania z ul. Cienistą.


Na ul. Lutyckiej od 30.10 do 1.11 obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, a w dniu 1.11 na odcinku od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu; objazd w przeciwną stronę poprowadzi ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa. Dlatego 1.11 z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie można skręcić tylko w prawo.


Ul. Jasna Rola i ul. Bronisława w dniu 1.11 (od godz. 5:00 do godzin wieczornych) będą ulicami jednokierunkowymi w stronę od ul. Błażeja do ul. Umultowskiej. Dojazd do ul. Jasna Rola zgodnie z czasową organizacją ruchu dla inwestycji "Tramwaj na Naramowice".


W pobliżu cmentarzy tradycyjnie czuwać będą funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Nadzoru Ruchu MPK. Na wniosek Policji wprowadzane mogą być dodatkowe zmiany w miejscach szczególnego nasilenia ruchu pieszych i pojazdów. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały służb i oznakowanie. Zachęcamy też do korzystania ze wzmocnionego w okresie świątecznym transportu zbiorowego.


Informacje o zmianach w komunikacji publicznej dostępne są na stronie ZTM, MPK oraz poznan.pl.


MIR

[ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu]

bottom of page