top of page
  • sokwoj1

ZNANE SĄ JUŻ REKOMENDACJE POZNAŃSKIEGO PANELU OBYWATELSKIEGO (5 CZERWCA 2021)


Wszystkie trafiły już do rąk prezydenta Poznania.

Panel obywatelski jest formą partycypacji społecznej, pozwalającą na demokratyczne podejmowanie decyzji ważnych dla lokalnego rozwoju. Do uczestnictwa zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wcześniej wyrażą chęć udziału. Kluczowym elementem każdego panelu obywatelskiego jest debata poświęcona wybranemu zagadnieniu.

Panel Obywatelski to narzędzie, które pozwala wsłuchać się w głos mieszkańców. Dziękuję za wypracowane rekomendacje. Zdaję sobie sprawę, że są one ważne dla przyszłych pokoleń. Wszelkie realizowane dziś działania podejmujemy z myślą o naszych dzieciach i wnukach. Zapoznamy się wnikliwie z wypracowanymi propozycjami. Deklaruję, że zrobimy wszystko, aby jak najwięcej z nich można było wdrożyć i to jak najszybciej - zwrócił się do panelistów i panelistek Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Dziękuję poznaniakom i poznaniankom za czas poświęcony na prace związane z panelem obywatelskim. Teraz nasza kolej na działanie. Musimy zapoznać się z wypracowanymi rozwiązaniami, a następnie zacząć je realizować. W pierwszej kolejności rekomendacjami panelistów i panelistek zajmą się miejskie jednostki. Następnie pochylą się nad nimi radni - mówi Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Całkowite odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych - przy zapewnieniu wsparcia dla osób najuboższych, ochrona miejskich fortów i ogródków działkowych, budowa ogrodów deszczowych, zwiększanie powierzchni zalesionych i biologicznie czynnych, wdrożenie programu pielęgnacji drzew - to tylko część rekomendacji wypracowanych w Poznańskim Panelu Obywatelskim. Łącznie jest ich 77.

Aby rekomendacja mogła zostać uznana przez panel, co najmniej 80 procent panelistek i panelistów musiało wyrazić zgodę na jej przyjęcie, a siła poparcia, która liczona jest jako średnia arytmetyczna punktów dla każdej propozycji, musiała wynosić co najmniej 1,75. Takie poparcie w temacie dotyczącym adaptacji lasów i terenów zieleni do zmieniającego się klimatu uzyskało 46 propozycji, a w kwestii związanej z odchodzeniem od węgla 31 propozycji - wylicza Iwona Matuszczak - Szulc, dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Do mieszkańców i mieszkanek Poznania wysłano blisko 20 tys. zaproszeń do udziału w panelu. Zarejestrowało się 1009 chętnych (to jak dotąd największa w Polsce liczba osób, które zdecydowały się na zgłoszenie się do udziału w panelu obywatelskim). Ostatecznie w przedsięwzięciu wzięło udział ok. 70 osób. Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie spotkania odbywały się online - informują miejscy urzędnicy.

Wszystkie informacje znaleźć można tutaj.

Autor: j


[strona internetowa epoznań]

Comments


bottom of page