POWSTAJE NOWA MAPA AKUSTYCZNA POZNANIA (15 LUTEGO 2022)

Zaktualizowano: 14 marWydział Kształtowania i Ochrony Środowiska sporządza taką mapę co 5 lat.


Jej celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu.


W miejscach wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych zostaną rozważone środki ochrony akustycznej.


Monika Maćkowiak

Radna Osiedla Grunwald Południe