top of page
  • sokwoj1

TRWA BUDOWA CHODNIKA NA JAWORNICKIEJ (29 LIPCA 2021)


Prace prowadzone są od rejonu skrzyżowania z ul. Grunwaldzką i częściowo obejmują także ul. Smardzewską. Celem jest poprawa dojścia do przystanków tramwajowych na Grunwaldzkiej i dojazdu do powstającej tam drogi rowerowej.


- Roboty budowlane rozpoczęły się przed 10 dniami. W ich trakcie wybudowany zostanie chodnik po południowej stronie ulicy, natomiast po północnej ciąg pieszo - rowerowy. Prace prowadzone są obecnie na poboczach, a wykonujący je skupiają się na przygotowaniu terenu pod ułożenie nowej nawierzchni. Gdy nastąpi ten etap będą mogły występować niewielkie wygrodzenia także na jezdni. Zgodnie z umową prace budowlane powinny zakończyć się w połowie października - informuje Zarząd Dróg Miejskich.


Inwestycja pochłonie ok. 340 tys. zł.


Autor: sk


[ze strony internetowej epoznan]

Commentaires


bottom of page