top of page
  • sokwoj1

W POZNANIU POWSTANIE NOWA MAPA AKUSTYCZNA (10 GRUDNIA 2021)


Zaktualizowana mapa hałasu powstanie przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


W piątek umowę o udzielenie dotacji podpisał Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, Piotr Husejko, Skarbnik Miasta Poznania, Aleksandra Durkowska, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Poznaniu oraz Krystyna Aleksandrzak, kierownik Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody, WFOŚiGW w Poznaniu.


Do mapy będzie miał dostęp każdy, kto zechce zaczerpnąć aktualnych informacji na temat stanu środowiska akustycznego w stolicy Wielkopolski, w tym mieszkańcy czy przedsiębiorcy. Z kolei pracownicy urzędu i innych jednostek miejskich będą mogli na jej podstawie zaplanować działania mające na celu poprawę warunków w tym zakresie - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.


Część opisowa mapy zostanie udostępniona na stronie internetowej poznan.pl w zakładce "Środowisko", a część graficzną będzie można przeglądać w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - przekazują miejscy urzędnicy.


Ostatnia aktualizacja mapy została sporządzona w 2017 r. Planowany termin ukończenia prac nad najnowszą edycją to czerwiec 2022 r.


Zgodnie z europejskim prawem wszystkie aglomeracje zobowiązane są do tworzenia map akustycznych, których aktualizację należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Koszt wykonania nowej mapy hałasu wynosi 489 540 zł, z czego 40% czyli 195 816 zł to dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu - dodają urzędnicy.

Autor: j


[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page