top of page
  • sokwoj1

WAŻNE TELEFONY (lipiec-sierpień 2011)

Zagrożenie zdrowia, życia lub mienia:

· 112


Pogotowie Ratunkowe:

· 999;


Straż Pożarna:

· 998;


Policja:

· 997;


Pogotowie wodno-kanalizacyjne:

· 994;


Pogotowie ciepłownicze:

· 993;


Pogotowie gazowe:

· 992;


Pogotowie energetyczne:

· 991;


Straż Miejska:

· 986;


Straż Miejska (Grunwald):

· 61 663 19 16;


Awarie oświetlenia drogowego:

· 61 856 17 22;


Usterki studzienek kablowych:

· Netia – 801 802 803

· Orange – 19393;


Awarie sygnalizacji świetlnej i zniszczenia znaków drogowych, uszkodzenia pasa drogowego i tabliczek z nazwami ulic::

· 61 661 44 02, 61 661 44 46;


Uszkodzenia studzienek kanalizacji deszczowej:

· 61 647 72 20;


Zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez ZDM:

· 61 647 72 31;


Uszkodzenia nawierzchni drogowej:

· 61 848 07 23, 61 661 44 02, 61 661 44 46;


Wszystkie zgłoszenia do ZDM można również kierować pod adres email:
Opracował: W. Sokołowski


[Informator Osiedlowy nr 48]

Comentarios


bottom of page