top of page
  • sokwoj1

XXXII SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE22 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXXII sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania sesji Rady Osiedla.

5. Projekt uchwały sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za 2022 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania parkowi nazwy „Park Astronomiczny Jana Heweliusza”.

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania parkowi nazwy „Park Sąsiedzki”.

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany lokalizacji projektowanego boiska sportowego w Parku Heweliusza.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków, celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 74 na 2023 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2023 r.

11. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla

12. Komunikaty i oświadczenia.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie sesji.


Dołącz do spotkania Zoom:


Comentarios


bottom of page